Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési irányelvekAz alább megnevezett adatkezelő a személyes adatok védelmét kiemelten fontos feladatának tartja, ezért mindent megtesz annak érdekében, hogy a kapcsolattartáshoz elkért adatokat gondosan kezelje és biztonságosan tárolja. Kizárólag az Ön hozzájárulásával és csak a legszükségesebb adatokat (felhasználónév, e-mail cím, esetleg telefonszám) gyűjti, és azt nem adja tovább harmadik személynek. Az adatkezelő az adatokat kizárólag kapcsolattartásra használja, más jellegű célokra nem.
A megadott adatok védelme érdekében az adatkezelő mind a mobil, mind az asztali számítógépét (melyeken ezek az adatok tárolásra kerülnek) jelszavas védelemmel látta el.

Személyes adatainak vagy információinak rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a teljes adatkezelési tájékoztatót megismerte és elfogadja.
A neve, email-címe/telefonszáma megadásával és a jelen tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő az Ön személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaknak, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (a továbbiakban Infotv.) és a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje.Az adatkezelő adatai, elérhetőségeiWeboldal címe: http://landmine-gitaroktatas.hu
Tárhelyszolgáltató: https://tarhely.eu/
Cégnév: Gyenes Attila, kisadózó e.v.
Adószám: 67729034-1-43
Postacím: 1096 Budapest, Haller u. 32. III/44.
Email-cím: landmine@vipmail.hu
Telefonszám: 0630 7207878AlapfogalmakAz Infotv. 3. § 9. pont szerint
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint a adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.
Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.A megadott személyes adatokhoz való jogokAmennyiben a jelen weblapon keresztül a kapcsolattartáshoz szükséges személyes adatokat adott meg, úgy kérheti, hogy ezeket az adatokat az adatkezelő Önnek elküldje, valamint, hogy ezeket az adatokat az adatkezelő helyesbítse vagy törölje - melyekre telefonon vagy e-mailben van lehetőség.
A fenti kérések teljesítését az adatkezelő 24 órán belül elvégzi.
Kérheti továbbá, hogy az adatkezelő hozzáférést biztosítson bármilyen adathordozón tárolt saját, személyes adataihoz.Sütik (cookie-k) használataA webhely (tárhelyszolgáltató) az oldal megfelelő működéséhez, és célzott reklámok/hirdetések kiszolgálásához cookie-kat (sütiket) használ.
A cookie egy szövegfájl, ami weboldalak látogatásakor kerül a számítógépre/böngészőbe.
A cookie-k nem a felhasználókat azonosítják, csak a használt számítógépet vagy mobileszközt.
A gyűjtött információk lehetnek pl. IP cím alapján meghatározott lokációs adatok, amik a Weboldalon keresztül statisztikai célokból gyűjtésre kerülhetnek.

Amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor a cookie-k használata automatikus.
A cookie-k használatát a felhasználó saját böngészőjében bármikor letilthatja, ill. azokat törölheti.
A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát,
s így az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.


A Google-cookie-k részletes információi itt olvashatók.


Jelen pont csak a 'landmine-gitaroktatas.hu' együttesbe tartozó oldalakra érvényes.
Az oldalon bizonyos linkek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen esetekben az adott szolgáltatók oldalainak adatvédelmi szabályai lépnek érvénybe.