Dór skálák és hangnemek - landmine

Dór skálák és hangnemek


Mit is takar a dór hangnem és mik a jellegzetességei? Hogyan érdemes használni és hogyan nem? A legnépszerűbb modális hangnemről szól ez a rész, néhány gyakorlati példával.


CIKKEK - ZENEI BLOG


2018-10-23 • Bejegyzés: landmine


(A cikkek tartalmának, anyagainak más helyeken való megjelenítése csak engedélykéréssel lehetséges!)A könnyűzenében igen közkedvelt hangnem a dór. Bármely műfajban találkozhatunk vele, akár észrevétlenül is. De mi is pontosan a dór hangnem, és mitől lesz dóros egy téma vagy dallam? Ebben a részben néhány konkrét példával kísérelem meg bemutatni.


Mi is az a dór skála?


Elsőként vizsgáljuk meg az alábbi két dallamot:

A KÉP MOBILON SZÉTHÚZÁSSAL NAGYÍTHATÓ!

Ha hangnemet szeretnénk megfejteni, annak egyik legegyszerűbb módja megvizsgálni az előjegyzéseket. Mindkét dallamban 3 #-es hang található (fisz, cisz, gisz), amiből arra lehet következtetni, hogy ez egy A-dúr (vagy annak párhuzamos mollja: fisz moll) hangnem. Azonban, ha alájátszuk az A-dúr akkordot, mégis úgy tűnik, hogy az első dallam olyan furcsán szól, nem kellemes, befejezetlen. A másodikkal nincs ilyen probléma, sokkal inkább illik alá az A-dúr. Mi lehet a gond? Hiszen mindkét dallam pont ugyanazokból a hangokból épül fel..
Nézzük meg most, mely hangok alkotják a dallamok gerincét, melyek vannak hangsúlyozva, kitartva, s máris láthatjuk a különbséget! Az első dallamban a h és a fisz a két legtöbbet használt és legtöbbször kitartott hang, míg a másodikban az a, cisz és az e. Ez tehát a legfőbb különbség. A második dallamban pont az A-dúr akkord hangjai alkotják a dallam gerincét is (ezért érezzük kellemesnek), míg az elsőben ezek nem kapnak fontos szerepet.

Az első dallam úgy szólna kielégítően, ha egy h-basszusú akkordot játszanánk alá. Akik már jártasabbak a zeneelméletben, tudják, hogy a dúr hangnem második fokán moll akkord található. Jelen esetben A-dúr hangnem második foka Hm, így ide ez lenne a megfelelő akkord.
De miért illik a Hm akkordra az a-dúr skála hangkészlete? Ha az a-dúr skálát úgy játszanánk el, hogy h hangról indítjuk és azon is fejezzük be, olyan hangsort kapnánk, ami szépen illeszkedik a h-moll akkord fölé, s nincsenek benne ütköző hangok. Ha tovább viszgáljuk, úgy találjuk, hogy mindössze egyetlen hangban különbözik a sima h-moll skálától (g/gisz); pontosabban: ez a hangsor egy moll skála felemelt hatodik fokkal. És ezt a hangsort nevezik dórnak, ami nem más, mint a dúr skála második fokáról indított módusz.

Összegezve:
Egy dúr hangnem második fokáról indított hangsor a dór, ami nem más, mint egy moll skála felemelt VI. fokkal. Pl. egy d-dór hangkészlete megegyezik a c-dúr hangkészletével.Hibás és helyes megközelítés...


Ne feledjük (mint ahogy a fenti példában is látszik), hogy mindennek akkor van értelme, ha a megfelelő hangokat hangsúlyozzuk, ill. a megfelelő zenei környezetre alkalmazzuk!

Itt egy hibás megközelítés:
Adott egy Am akkord, amire a megszokott módon a-mollt vagy (párhuzamos) c-dúrt játszhatnánk. Ha fejben úgy gondolkodunk, hogy a c-dúr=d-dór, és akkor játsszunk rá d-dórt, annak egyáltalán nem lesz dóros hangzása, mivel az alapunk a-moll, s így a skálát is annak fogjuk érezni, akármilyen hangról indítjuk is.
Ha azonban úgy gondolkodunk, hogy az Am akkordra játsszunk e-moll skálát, az már helyes megközelítés, mert az e-moll párhuzamosa g-dúr, és a dúr hangnem második fokáról indított skála tényleg dórnak felel meg. Így az e-mollt az alapközeg miatt már valóban (a-)dórnak érezzük majd - amelynek jellegzetessége a fisz hang (ami az a-moll skála felemelt VI. foka).

Összegezve:
Mivel a d-dór skála hangkészlete teljesen megegyezik az a-moll skáláéval, ez valójában nem lesz dóros, hisz olyan, mintha Am-ra a-mollt játszanánk. Ha Am-ra a-dórt akarunk játszani, az hangkészletben egy g-dúrral (vagy e-mollal) egyezik meg.


Konkrét dóros dalok, témák...


Most nézzünk néhány példát különféle zenei stílusokból!

1.
Kezdjük egy slágeres dallal: Chris Isaak - Wicked Game.

Ennek akkordköre a következő:

Hm, A, E, E.

A hangnem lehetne a-dúr (Hm II.fok, E V. fok), de mivel itt mégiscsak a Hm a hangsúlyos, és ezt érezzük alaphangnak is, így a hangnemet h-dórnak nevezhetjük.
A h-dór a klasszikus h-moll skálától a felemelt VI. fokban tér el (g/gisz), ami mellesleg az E akkord terce. Mivel a h-moll hangnem IV. fokán moll akkordnak kellene lennie, s itt mégis dúr van, az máris sejteti, hogy itt dórral van dolgunk. A dór hangnemek jellegzetessége a dúrosított IV. fok.

Megjegyzésképpen az alábbi ábrán összehasonlítjuk a moll és a dór egyes fokaira épülő akkordok közti különbségeket:

A KÉP MOBILON SZÉTHÚZÁSSAL NAGYÍTHATÓ!

Ugyanez a helyzet Gary Jules Mad World-jében is: az f-moll hangnem IV. fokán Bé-dúr akkordot találunk, amit a dallam is követ: A Bb akkordon annak tercét (d) hangsúlyozza, ami pont a dór hang (felemelt VI. fok).


2.
Az egyik leghíresebb dóros jazz dal: Miles Davis - So What.

A főmotívum d-dórra épül, amit a következő két akkord követ: Em7, Dm7.
A d-dór első ill. második fokán is moll akkord található (lásd a fenti ábrán).
Hallgassuk meg a szólókat is, ahol végig a dór skálából improvizálnak Davisék.


3.
A Pink Floyd klasszikus, Shine On You Crazy Diamond szóló alatti akkordköre:

Gm7, Gm7, Gm6, Gm6,
Gm7, Gm7, Gm6, Gm6,
C, C, C, F


A hangnem g-moll is lehetne, de a Gm6 és a C bekavar.. A C dúrosított IV. fok, ami egyből dórra utal. A felemelt VI. fok az e (a C terce), ami egyébként a Gm6 akkord hatodik foka is. Bár Gilmoure nem használ dórt, de ez is egy lehetséges opció lenne, ha improvizálnánk a körre.


4.
S végül egy rockzenei példa, egy dóros riff képében:A KÉP MOBILON SZÉTHÚZÁSSAL NAGYÍTHATÓ!

Nem teljes akkordokat fogunk, de a powerchord-okból is kikövetkeztethetők harmóniák:

Gm, F, C/E F.

G-dór a hangnem, F a VII. fok, a C akkord (e basszussal) a dúros IV. fok.

- Plusz egy ráadás: Black Sabbath-Planet Caravan (szóló dór skálából)


A dórral bármilyen stílusban érdemes számolni, pentatonnal keverve igazi modern hangzást nyerhetünk, ami kiváló lehetőség a klasszikus, szomorkás moll kiváltására, színezésére.

CIKKEK - ZENEI BLOG

FŐOLDAL