Zeneelmélet - 1. RITMUS - landmine

Zeneelméleti sorozat - 1. rész

Ritmus


A ritmus a zene legalapvetőbb eleme, hisz ritmus nélkül nincs zene. Ütemek, hangjegyértékek, metrumok, osztások; olvasás-visszaadás...


CIKKEK - ZENEI BLOG

Kapcsolódó anyagok:
2/1. rész: Skálák 1
2/2. rész: Skálák 2
3/1. rész: Hármashangzatok
3/2. rész: Szeptimakkordok
4/1. rész: Összhangzattan 1
4/2. rész: Összhangzattan 2
5/1. rész: Modális skálák 1
5/2. rész: Modális skálák 2
6. rész: Improvizáció

ÖSSZES CIKK

Share


2019-05-13 • Bejegyzés: landmine


A cikkek tartalmának, anyagainak más helyeken való megjelenítéséhez engedélykérés szükséges!★ Kezdés előtt olvassuk át a motivációs Bevezetőt!

📹 A cikkek tartalma videós változatban is elérhető!Az ütemek a zenei lüktetést veszik figyelembe, és a zenét szakaszokra tagolják a könnyebb követhetőség kedvéért. Az alábbi ábra egy 8 ütemes dallamot mutat be, melyet ütemvonalakkal tagolunk.

A KÉP MOBILON SZÉTHÚZÁSSAL NAGYÍTHATÓ!
A 4/4-es jelölésben a nevező a lüktetés értékét mutatja (itt negyedek, de lehetnek pl. nyolcadok is: 6/8, 7/8, stb.), a számláló pedig azt, hogy egy periódusban (ütemben) hány darab érték fér el (itt 4, de lehet bármennyi: 3/4, 5/4, 7/4, stb.). Ezt a jelölést nevezik metrumnak.
A metrum a zenei periódusokat, mondatokat (motívumokat) követi. Itt hallható egy 4/4-es és egy 6/8-os példa.

Látható, hogy dallamunk különféle hangjegyértékekből épül fel, ill. szüneteket is tartalmaz - a következő ábrán ezek kerülnek bemutatásra.
A felső sorban látható értékek nevei: egész (hossza négy negyedet ér), fél (hossza két negyed), negyed, nyolcad (egy negyedbe két nyolcad fér), tizenhatod (egy negyedbe négy tizenhatod fér), harmincketted. Az alsó sorban az értékek szünetjelei láhatók.

A KÉP MOBILON SZÉTHÚZÁSSAL NAGYÍTHATÓ!
A negyedek hosszúsága (vagyis, hogy mennyi ideig szól egy negyed érték) mindig relatív érték, a dal tempójától függ. Egy 60-as tempónál egy negyed egy másodpercig tart; 90-es tempónál már rövidebb, így a dal is gyorsabb.
(Jelölése a fenti dallam ábráján is látható, ott épp 120-as tempón.)


Említsük még meg a különleges osztásokat:

• Igen gyakori a triolás osztás, ami egy negyedet két nyolcad helyett három egyenlő részre bont, miközben az egy negyednyi érték nem változik (tehát a triola gyorsabb a nyolcadnál, de lassabb a tizenhatodnál) - lásd: lenti ábra, 3. ütem. Ezeket sokat gyakoroljuk külön is!
Ritkább az ötös osztás (kvintola), ahol egy negyedet négy tizenhatod helyett öt egyenlő részre bontunk, miközben az egy negyednyi érték nem változik.

• A pontozott hangok értéke másfélszeresére növekszik (az első ütemben látható pontozott negyed értéke egy negyed+nyolcad értékre nő; a pontozott nyolcad értéke egy nyolcad+tizenhatodra - az utolsó nyolcadpár második hangjának értéke tizenhatodra csökkent, ezt külön jeleztük is a felső dupla vonallal).

• Az átkötött hangok értéke egybeolvad (a 2. ütemben látható nyolcad és negyed közti átkötés esetén csak a nyolcadot szólaltatjuk meg, de hossza egy negyeddel meghosszabbodik).

A KÉP MOBILON SZÉTHÚZÁSSAL NAGYÍTHATÓ!• A következő jelölés szinkópás (shuffle) nyolcadokra utal, ahol a nyolcadpár nem egyenlő arányú (1:1), hanem úgy szól, mintha egy nyolcados osztású triola első két hangját összeolvasztanánk negyeddé, s így az arány 2:1-re módosul (azaz az első nyolcad a második duplája - miközben az egy negyednyi összérték nem változik /hanganyag/ ):
A legtöbb téma ugyan 4/4-ben van, de azért találkozni más ütemmutatós zenékkel is.
A páratlan metrumokból az egyik leggyakoribb a 3/4-es ütemmutató. Többször találkozhatunk még 7/4-del, 7/8-dal, esetleg 5/4-del is. Ebben a videóban sok érdekes példával találkozhatunk.

Máris ültessük át mindezeket a gyakorlatba!


1. Ritmus-visszaadás


➠ Gyakoroljuk be különböző metrumokkal és tempókkal a különféle hangjegyértékeket! 4/4-ben negyedek, nyolcadok, tirolák, stb, majd ugyanez 3/4-ben is, és így tovább..
➠ Ha a fentiek már biztosan mennek, alkossunk egyszerűbb ritmusokat; majd apró variálásokkal nehezítsük őket folyamatosan!

Példa videó egy 4/4-es, majd egy 3/4-es ritmus-sorra:Legyünk kreatívak, írjunk saját ritmusokat (minél többet!), számoljunk! Használjunk metronómot, ami a negyedeket (vagy nyolcadokat) üti! Később üssük a mérőt lábunkkal is, miközben játszuk a ritmust!
Mindig használjunk különböző termpókat!


2. Ritmus-lejegyzés


➠ A ritmusok lejátszása mellett nagyon fontos gyakorolni a lejegyzést is, mert ez a hallást olyan aspektusból fejleszti, amire a visszaadás nem képes.
Kezdjük minél egyszerűbb ritmusokkal, amiben pl. csak negyedek, nyolcadok vannak, majd folyamatosan nehezítsük. Játsszunk fel párat (jegyezzük is le előtte!), majd másnap, ha már elfelejtettük őket, próbáljuk leíni, majd ellenőrizzük!

➠ A következő videón már összetettebb ritmikájú zenei részletek hallhatók, ezekben már mindenféle érték, osztás (és szüneteik) előfordul. Próbáljuk fejtegetni, leírni a dallamok ritmusát!
(Természetesen ne ezzel kezdjük, eleinte egyszerűbbekkel gyakoroljunk! Ez már egy haladóbb fokmérő.)
A videó végén megtaláljuk a megfejtéseket is, így lehet ellenőrizni, sikerültek-e:Kedvenc zenéinkből is ragadjunk ki részleteket, próbáljuk megfejteni és leírni a ritmusaikat! Ez nehezebb folyamat lehet, adjunk elég időt neki, csak türelmesen! Eleinte nehezebb, majd beindul. A hallásnak ki kell finomodnia. A következő részek mellett erre a pontra térjünk vissza újra és újra!
➠ Ha zenét hallgatunk, figyeljük meg, milyen metrumban van! Számoljuk a negyedeket (vagy nyolcadokat) egy-egy dallamív vagy akkordváltás között...
➠ Emellett különböző hallásfejlesztő programokkal is lehet próbálkozni, amik izoláltabban segítik a ritmusok gyakorlását.


★ Aki a fentiek alapos átgyakorlásával végzett, és a ritmusok olvasása, visszaadása terén magabiztos alapra tett szert, továbbléphet a második részre:
2. Skálák


Share
CIKKEK - ZENEI BLOG

FŐOLDAL